top of page
gap.png
SEVASCHOOL2-2.png

Nauka w domu

Praca domowa jest istotną częścią edukacji Twojego dziecka. Zapewnia możliwości pogłębienia zrozumienia pracy, którą wykonali na zajęciach, a także pozwala im rozwinąć ważne umiejętności, takie jak zdolność do samodzielnej nauki i pracy, odporność, wysiłek i umiejętności organizacyjne.

 

Praca domowa będzie zadawana co tydzień na KS4 i KS4, a zestaw zadań powinien zająć dziecku około:

Wtórny

Nauka w domu

Wpajanie

S erwis E xcellence V irtues i A spiration

bottom of page