top of page

Reception is a very exciting year for parents and families, as it is the beginning of a new learning journey for their children. In Reception, we support children to develop into confident and competent learners, in order to be successful in their school life and beyond.

Manjit 2.JPG

Kierownik foniki: M. Dosanjh

E-mail: m.dosanjh@seva.coventry.sch.uk  

Nauka czytania to najważniejsza rzecz, jakiej Twoje dziecko nauczy się w naszej szkole. Wszystko inne zależy od tego, więc wkładamy jak najwięcej energii, aby każde dziecko nauczyło się czytać tak szybko, jak to możliwe.

Podstawowa

Akustyka

Wpajanie

S erwis E xcellence V irtues i A spiration

bottom of page