top of page
3957d2222872d589e0856ec8cb7dfb57.jpg
SEVASCHOOL2-2.png

Nauka w domu

Praca domowa jest istotną częścią edukacji Twojego dziecka. Zapewnia możliwości pogłębienia zrozumienia pracy, którą wykonali na zajęciach, a także pozwala im rozwinąć ważne umiejętności, takie jak zdolność do samodzielnej nauki i pracy, odporność, wysiłek i umiejętności organizacyjne.

 

Praca domowa będzie zadawana co tydzień na KS4 i KS4, a zestaw zadań powinien zająć dziecku około:

HW TABLE.jpeg

Wtórny

Nauka w domu

Wpajanie

S erwis E xcellence V irtues i A spiration

Odrabianie pracy domowej może wzrosnąć w pewnych „krytycznych” momentach w roku; praca domowa na KS4 będzie miała na celu wsparcie powtórki i przygotowanie do egzaminu GCSE.

bottom of page