top of page
2942BECB-97E1-4B0B-90A4-0F8F6A7876F1.jpe
SEVASCHOOL2-2.png

Wyniki egzaminu

Pierwszy 11 rok szkoły Seva ukończył szkołę latem 2020 roku. Jak wszyscy wiemy, uczniowie w Wielkiej Brytanii nie zdawali egzaminów z powodu koronawirusa. Poniżej znajdują się oceny oceniane przez nasz ośrodek:

 

Wcześniejsze

Wyniki KS4

 

  • Wielkość kohorty: 57 studentów (25 mężczyzn i 32 kobiety)

  • Liczba uwzględniona w mierniku postępów: 51 uczniów

  • Wcześniejsze osiągnięcia (PA): niskie (22), średnie (15), wysokie (14)

  • 7 uczniów z klasy premium

  • 5 uczniów oznaczonych jako WYŚLIJ

Miejsce docelowe dla absolwentów roku 11 2020

Wcześniejsze

100% roku 11 2020 poszło na dalsze badania; szczegóły tego, dokąd się udali, znajdują się poniżej:

Wtórny

Wyniki egzaminu

Wpajanie

S erwis E xcellence V irtues i A spiration

Capture 12.PNG
bottom of page