top of page
8V8A0121.jpg
SEVASCHOOL2-2.png

Zarządzanie

Sevak Education Trust głęboko wierzy, że silne zarządzanie jest niezbędne do zapewnienia doskonałości w szkole Seva. Powiernicy wnoszą do swoich ról umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Ściśle współpracują z Dyrektorem, aby zagwarantować sukces Trustu i szkoły. Struktura zarządzania składa się z członków i powierników rady i jej komitetów. W skład komitetów wchodzą Komisja ds. Finansów, Audytu i Budynków (FAB) oraz Komisja ds. Personelu, Wydajności i Ochrony (PPS). Pracami rady kieruje Statut, umowy o dofinansowanie, podręcznik zarządzania oraz podręcznik finansowy Akademii. Praca ta jest zawarta w schemacie delegacji, który jest co roku weryfikowany i aktualizowany.

Wcześniejsze

Członkowie:

Czterej członkowie są podobni do akcjonariuszy i mają ostateczną kontrolę nad kierunkiem Trustu. Zapewniają realizację celów szkoły Seva, podpisują sprawozdania finansowe i roczne sprawozdania oraz wyznaczają niektórych powierników. Odpowiadają za:

Wcześniejsze

  • Zmiana Statutu

  • Podjęcie decyzji o zmianie kategorii szkoły

  • Zmiany umowy o finansowaniu

  • Mianowanie Powierników

  • Wyznacz zewnętrznych audytorów Trustu

 

Amarjit Basra

Ashwinder Dhariwal

Hardeep Bansal

Dalbara Grewal

Wcześniejsze

Rada Powiernicza:

Powiernicy przekazali odpowiedzialność za trzy podstawowe funkcje strategiczne:

  • Zapewnienie jasności wizji, etosu i kierunku strategicznego

  • Rozliczenie dyrektora za wyniki edukacyjne szkoły i jej uczniów

  • Nadzorowanie wyników finansowych akademii.

 

Ponoszą ogólną odpowiedzialność i ostateczną władzę decyzyjną za całą pracę Trustu; jest to w dużej mierze realizowane poprzez planowanie strategiczne i ustalanie polityki. Jest zarządzany poprzez planowanie biznesowe, monitorowanie budżetów, zarządzanie wydajnością, ustalanie standardów i wdrażanie procesów zarządzania jakością. Mają moc kierowania zmianami w razie potrzeby. Zarząd składa się z 8 Powierników, którzy spotykają się jako Pełny Zarząd sześć razy w roku.

Wcześniejsze

Wcześniejsze

W skład Rady Powierników wchodzą:

Wcześniejsze

Przewodniczący Powierników: Amarjit Basra

Wspólny wiceprzewodniczący zarządu: Sunny Singh Heer

Wiceprzewodniczący Powierników: dr Amarjit Johal

Powiernik: Mandeep Singh Sahota

Powiernik: Hardeep Kaur Marwaha

Powiernik: Noel Melvin

Powiernik: Yashpreet Singh

Associate Trustee: Sabrina Sangha

Studenci

Transport
Zarządzanie
Mundurek szkolny
Wzbogacenie
Darmowe posiłki szkolne
bottom of page